Har du bilder fra kommunen vår som du kan tenke deg å få publisert på hjemmesiden? 

Send bildene på e-post eller på cd.  Har du gamle bilder i papirformat (av brukbart god kvalitet) kan vi scanne disse for så å publisere dem under album.

Ta kontakt med web-red.

Alle gamle bilder er nå fjernet og det vil legges ut nye i løpet av sommeren 2009. Noen bilder finner du på 10 på topp-siden under "kultur, idrett og fritid"